Jakt

Vi kan tilby muligheter for skogsfugljakt, harejakt, elgjakt, beverjakt, rådyrjakt og annen småviltjakt. Vi samarbeider med tre andre grunneiere på Elstad og det totale utmarkslagets areal er 42.600 dekar. Vi kan ta imot større og mindre grupper på overnatting i bolighus, lavvo, stabbur eller skogskoier. Vi kan ta imot jaktlag på 4-8 personer for elg/småvilt. Det kan være jaktlag fra nærområdet eller mindre grupper fra inn/utland med større grad av oppfølging. Mer informasjon finner du på denne hjemmesida http://elstadutmarkslag.com/. Denne siden inneholder en detaljert beskrivelse av jakt- og overnattingsproduktene.

 

Johannes og Tussa er fornøyde etter at en fjorokse ble skutt på Langmyra Foto: Elg Elstad

 


Free Dreamweaver template created with Adobe Dreamweaver